Το European Solar-Shading Organization (ES-SO) είναι οργανισμός που αντιπροσωπεύει την ευρωπαϊκή βιομηχανία σκίασης.

Στόχος του είναι να παρέχει ένα μόνιμο σημείο επαφής μεταξύ των μελών του και των ευρωπαϊκών αρχών και να καταδείξει ότι η ηλιακή σκίαση μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στην εξοικονόμηση ενέργειας.

About Img

Τα κτίρια είναι οι μεγαλύτεροι χρήστες ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καταναλώνοντας πάνω από το 40% της συνολικής πρωτογενούς ενέργειας.

Ένας τρόπος για να μειωθεί αυτή η κατανάλωση, είναι μέσω της σωστής ηλιακής σκίασης. Το ES-SO αποσκοπεί σε αυτή τη μείωση, προωθώντας διάφορους τρόπους κατάλληλης ηλιακής σκίασης στους κύριους "παίχτες" της αγοράς.

Screening Center Img
Screening Map

Βρές το Κέντρο Σκίασης
στην πόλη σου

ΚΕΝΤΡΑ ΣΚΙΑΣΗΣ

Ώρες λειτουργίας

ΟΛΟΧΡΟΝΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ – ΤΡΙΤΗ – ΠΕΜΠΤΗ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
08:30 – 18:00

ΤΕΤΑΡΤΗ
​08:30 – 14:00

ΣΑΒΒΑΤΟ
​08:30 – 13:30

image 1

olympic Ideas For Home Footer