Επιλέξτε, Μετρήστε, Παραγγείλτε.

Δείτε το e-shop μας

Το European Solar-Shading Organization (ES-SO) είναι οργανισμός που αντιπροσωπεύει την ευρωπαϊκή βιομηχανία σκίασης.

Στόχος του είναι να παρέχει ένα μόνιμο σημείο επαφής μεταξύ των μελών του και των ευρωπαϊκών αρχών και να καταδείξει ότι η ηλιακή σκίαση μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στην εξοικονόμηση ενέργειας.

Τα κτίρια είναι οι μεγαλύτεροι χρήστες ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καταναλώνοντας πάνω από το 40% της συνολικής πρωτογενούς ενέργειας.

Ένας τρόπος για να μειωθεί αυτή η κατανάλωση, είναι μέσω της σωστής ηλιακής σκίασης. Το ES-SO αποσκοπεί σε αυτή τη μείωση, προωθώντας διάφορους τρόπους κατάλληλης ηλιακής σκίασης στους κύριους "παίχτες" της αγοράς.

Βρές το Κέντρο Σκίασης
στην πόλη σου

ΚΕΝΤΡΑ ΣΚΙΑΣΗΣ

Ώρες λειτουργίας

Οκτώβριος-Απρίλιος

Δευτέρα - Τρίτη - Πέμπτη - Παρασκευή
8:30-18:00

Τετάρτη - Σάββατο
​08:30 - 14:00

Μάιος-Σεπτέμβριος

Δευτέρα - Τρίτη - Πέμπτη - Παρασκευή
8:30-19:00

Τετάρτη & Σάββατο
​08:30 - 14:00