Λεμεσός - Κέντρο Σκίασης - Βιομ. Περιοχή Αγίου Αθανασίου
Φαλέα 4, 4101
, 3605, ΛΕΜΕΣΟΣ Cyprus

Ώρες λειτουργίας

Οκτώβριος - Μάρτιος
Δευτέρα - Τρίτη - Πέμπτη - Παρασκευή
08:30 - 13:30 & 14:30 - 18:30
Τετάρτη - Σάββατο
​08:30 - 14:00
Μάιος - Αύγουστος

Δευτέρα - Τρίτη - Πέμπτη - Παρασκευή
08:30 - 13:30 & 15:30 - 19:30
Τετάρτη - Σάββατο
​08:30 - 14:00

Απρίλιος & Σεπτέμβριος

Δευτέρα - Τρίτη - Πέμπτη - Παρασκευή
08:30 - 13:30 & 15:00 - 19:00
Τετάρτη & Σάββατο
​08:30 - 14:00