Βιοκλιματικές λύσεις σκίασης: Πώς πετυχαίνουν την ενεργειακή αναβάθμιση του κτηρίου

13 Νοεμβρίου 2020

Share on Facebook Share on Twitter Share on Linkedin

img1

Η βιοκλιματική συμπεριφορά των κτηρίων και η υψηλή ενεργειακή τους απόδοση αποτελούν στις μέρες μας ένα διαρκές ζητούμενο που έχει άμεση συσχέτιση με την εξοικονόμηση ενέργειας και την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση. Σε αυτό το πλαίσιο όλα τα νέα κτήρια οφείλουν να είναι εξοπλισμένα με ενεργειακό πιστοποιητικό, ενώ αντίθετα δίνονται κίνητρα από το κράτος ώστε να αναβαθμιστούν ενεργειακά και οι παλαιότερες κατασκευές.

Η μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία, με αποτέλεσμα ο βιοκλιματικός προσανατολισμός να έχει κεντρική θέση τόσο στη φάση του σχεδιασμού ενός κτηρίου όσο και στην εν γένει συμπεριφορά του κατά τη χρήση.

Για να κατανοήσουμε τα παραπάνω καλύτερα αρκεί να σκεφτούμε πως το 97% των κτισμάτων στην Ευρώπη παρουσιάζουν αυτή τη στιγμή μειωμένες ενεργειακές αποδόσεις. Το ύψος αυτού του ποσοστού είναι αποτρεπτικό ως προς την εξοικονόμηση ενέργειας που μπορεί να εξασφαλίσει τη διαχρονική βιωσιμότητα των πόρων του πλανήτη. Παράλληλα οι εκπομπές του διοξειδίου του άνθρακα αλλά και της συνολικής κατανάλωσης στην ήπειρό μας ανέρχονται στο 36% και 40% αντίστοιχα, γεγονός που αφήνει μεγάλα περιθώρια για βελτιώσεις στο ενεργειακό κομμάτι.

Η οδηγία 2010/31/ΕΕ για τη ρύθμιση της ενεργειακής απόδοσης των κτηρίων αποτελεί ήδη μέρος του εθνικού κυπριακού δικαίου, με τα χρόνια που ακολουθούν να πραγματοποιούνται όλο και πιο συντονισμένες και κρατικά προγραμματισμένες ενέργειες που συντείνουν προς το σκοπό αυτό.

img2

Τι εννοούμε, όμως, όταν κάνουμε λόγο για ενεργειακή απόδοση ενός κτηρίου; Ανάλογα με τις ανάγκες που χρειάζεται να εξυπηρετεί, η απόδοσή του ορίζεται ως το μέγεθος της ποσότητας που δαπανάται σε ενέργεια ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες αυτές. Οι βασικότερες ενός μέσου κτηρίου είναι φυσικά η θέρμανση, η ψύξη, ο φωτισμός, ο εξαερισμός και η παραγωγή ζεστού νερού.

Ένα κτήριο που εξασφαλίζει, λοιπόν, πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης εντάσσεται σε μία από τις 7 ενεργειακές κατηγορίες που ορίζονται με τα γράμματα Α έως Η. Τα κτίσματα που ανήκουν στις πρώτες κατηγορίες αντιπροσωπεύουν εκείνα που διαθέτουν την υψηλότερη ενεργειακή απόδοση.

Για να κριθεί, λοιπόν, η ενεργειακή κλάση ενός κτίσματος αναζητούνται οι κυριότεροι τρόποι με τους οποίους μπορεί να εξοικονομηθεί ενέργεια. Σε αυτό το πλαίσιο συναξιολογούνται και προσαρμόζονται ανάλογα οι παρακάτω βασικοί παράγοντες.

1. Η ύπαρξη θερμομόνωσης στο κέλυφος, στους εξωτερικούς τοίχους, στη στέγη και στα εξωτερικά κουφώματα.

2. Η χαμηλή κατανάλωση των συστημάτων θέρμανσης και ψύξης, προκρίνοντας συστήματα φιλικά προς το περιβάλλον όπως καυστήρες καύσης αερίου ή pellet, αλλά και εγκαταστάσεις εναλλακτικών κλιματιστικών ψύξης θέρμανσης, των επονομαζόμενων inverter.

3. Οι παλαιού τύπου θερμοσίφωνες αποτελούν σημαντικές ενεργοβόρες εγκαταστάσεις για αυτό και κρίνεται επιτακτική η αντικατάστασή τους με χαμηλής κατανάλωσης συστήματα θέρμανσης του νερού. Είναι αυτονόητο πως χώρες όπως η Κύπρος και η Ελλάδα παρουσιάζουν αξιοσημείωτο πλεονέκτημα σε αυτό το πεδίο, μιας και η εκτεταμένη ηλιοφάνεια συμβάλλει πολύ στην απόσβεση αυτής της επένδυσης.

img3

4. Ο βιοκλιματικός σχεδιασμός που επιτρέπει την απρόσκοπτη διέλευση του φυσικού ηλιακού φωτός στους χώρους, ακόμα και μέσω υαλοπινάκων, ώστε να αποφεύγεται η υπερχρηση των θερμαντικών μέσων αλλά και η σωστή επιλογή των συστημάτων σκίασης. Γνώμονας είναι τα τελευταία να φροντίζουν για τον επαρκή εξαερισμό αλλά και την ανανέωση του αέρα κάτι που μειώνει αρκετά την ανάγκη χρήσης κλιματιστικών συστημάτων.

5. Είτε αφορούν στους εξωτερικούς ή στους εσωτερικούς χώρους, είτε αποτελούν συστήματα μόνιμης ή προσωρινής εγκατάστασης, τα συστήματα σκίασης διαδραματίζουν έναν αξιόλογο ρόλο στην ενεργειακή αναβάθμιση ενός κτηρίου. Γι' αυτόν το λόγο είναι σημαντικό κατά την επιλογή τους να εκτιμούμε κάποιους επιπρόσθετους παράγοντες που θα αυξήσουν τη λειτουργικότητα και την απόδοσή τους.

Τέτοιοι παράγοντες είναι η χρήση και η διάταξη του χώρου, τα ανοίγματα, ο προσανατολισμός, η περίοδος κατά την οποία αλλάζουν οι ανάγκες ηλιοπροστασίας, η επίδραση των γειτονικών ακινήτων και, φυσικά, το υποκειμενικό πάντα στοιχείο της αισθητικής.

Τα εξωτερικά συστήματα σκίασης, όπως τεντοσυστήματα, υπόστεγα και πέργολες, αντανακλούν την ακτινοβολία του ήλιου αναπέμποντάς την το φυσικό περιβάλλον. Αποτρέπουν έτσι την ανεπιθύμητη διέλευσή της στο εσωτερικό του σπιτιού. Στον φυσικό κλιματισμό των χωρών συντελούν και τα εξίσου παθητικά συστήματα εσωτερικής σκίασης, όπως roller και vertical blinds, τα οποία εκτός από τη διαχείριση του ηλιακού φωτός μπορούν να κάνουν αντανάκλαση της ηλιακής ακτινοβολίας ( υφάσματα υψηλών αποδόσεων SPC) για έξτρα προστασία του εσωτερικού χώρου από τις ηλιακές ακτίνες.

Όπως συμπεραίνουμε από τα παραπάνω, τα συστήματα σκίασης είναι στρατηγικής σημασίας προέκταση ενός σωστού κτηριακού ενεργειακού σχεδιασμού. Κλείνοντας ένα ραντεβού μαζί μας στο πλησιέστερο Κέντρο Σκίασης Euroblinds, μπορούμε να σας προτείνουμε βιοκλιματικές λύσεις που ταιριάζουν στο προφίλ του δικού σας κτηρίου, ώστε να επωφεληθούν τόσο το περιβάλλον όσο και η τσέπη σας από αυτή την τόσο σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων!

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Explore Our Newcollection

Projects Footer Ideas For Home Footer